NABÍZÍME


PREKONA Přerov spol. s r.o. - HLAVNÍ STRÁNKA

PREKONA Přerov spol. s r.o. získala v roce 2003 dražbou do vlastnictví průmyslový areál drůbežářských závodů v Přerově.

Jako jediný zůstal zachován provoz mrazírny, která následně prošla kompletní rekonstrukcí. Ostatní objekty byly vyklizeny a postupně uzpůsobeny tak, aby mohly sloužit jako nájemní skladové nebo provozní objekty.

K 1.lednu 2012 došlo v rámci „projektu rozdělení odštěpením sloučením“ k úpravě majetkoprávních vztahů mezi původními společníky společnosti. Od tohoto data se tak jediným vlastníkem areálu stala společnost První moravská finanční a.s.

V areálu se nachází na ploše více než dvou hektarů celkem 14 objektů. V současnosti zde působí na 17 nájemců. Jednotlivé nemovitosti i celý areál postupně prochází rekonstrukcí a modernizací.

Provoz mrazírny od 1.1.2013 zajišťuje sesterská společnost Cricco, s.r.o. Službou ukladatelům z řad jatek a porážek, bouráren a porcoven, masných výroben, zpracoven ryb či zvěřiny, a dále také pro producenty a obchodníky s ovocem a zeleninou, pekařství a cukrářství, dovozce surovin, výrobce polotovarů a hotových výrobků, nabízí skladování v mrazírně nebo chladírně, zmrazování či zchlazování a také skladování v přirozeně chladných prostorách.

prekona.jpg, 45 kB

PREKONA Přerov spol. s r.o., Troubky 900, 750 02 Přerov
mobil: 731 548 226 · fax: 581 200 702 · e-mail: prekona@prekona.cz · http://www.prekona.cz